Posts

Showing posts from December, 2017

Izrada štampanih pločica termalnim transferom

Image
Prakti čna elektronika povlači za sobom i veštinu izrade štampanih pločica ali nije moguće primeniti sve tehnike izrade ukoliko želite da dokažete da vaš PCB (Printed Circut Board) dizajn tj. dizajn štampane pločice funkcioniše kako treba i ispunjava sve uslove koje dizajn stavlja pred sebe. Ovaj tekst ima za cilj da prikaže lično iskustvo autora ovog teksta u pravljenju štampanih pločica metodom termalnog transfera toner lasera sjajnim foto papirom na bakarnu površinu pločice, pre nego što se iste pločice proizvedu od strane specijalizovanih PCB servisa . Od ideje do prototipa Uvek sve počinje od ideje i od toga šta želite da napravite, možda je to neki uređaj koji će vam služiti svrsi i rešiti vam probleme ili prosto zato što želite da napravite nešto. Pre nego što krenemo sa pravljenjem štampane pločice izradićemo prototip uređaja na prototabli i proveriti njegovo funkcionisanje (koristeći sve potrebne gotove module, elektromehaničke komponente itd.), uradićemo sva me

RoHS Tinol žice

Image
Potpuno je normalno i prirodno da svi mi koristimo najjeftinije tinol žice u slučajevima kada radimo na projektima koje ćemo koristiti za naše lične potrebe. Stvari postaju potpuno drugačije u trenutku kada se uređaj proizvodi za tržište, tada se mora postupati u okviru standarda. Namena ovog teksta je da u kratkim crtama opiše RoHS direktivu i RoHS tinol žice, koje se danas koriste u proizvodnji elektronskih uređaja. RoHS RoHS je skraćenica od Restriction of Hazardous Substances i poznata je kao Evropska direktiva za zaštitu životne sredine od otrovnih supstanci, rešavajući pri tome i problem elektronskog otpada, koje su se koristile u elektronskoj industriji. Deklaracija obuhvata veći deo elektronske industrije i jasno naglašava da svi elektronski uređaji koji se prodaju na teritoriji RoHS, moraju biti proizvedeni i testirani u skladu sa Evropskom direktivom RoHS, počevši od 01. Jula 2006. RoHS direktiva je takođe poznata i kao Lead-Free direktiva tj. bezolovna direkti