Posts

Showing posts from 2018

Independent platform i.e. independent ecosystem

Image
Introduction Most manufacturers of developer kits primarily intended for hobbyists of electronics (but also for professional use) produce the same by creating their own ecosystem. Secondly, virtually all have modules for one and the same thing, but the difference is that they differ in connector, i.e. the way they connect to the development board. The connectors and the way they are organized actually define the ecosystem. If you look a little better, you can notice that in the embedded world there is actually no standard that will clearly define how one board must look like, what its connectors look like, where the power is located, where is the processor, etc. So there is no standard that defines it, and all manufacturers take it for themselves to organize their ecosystem as they think it is best. The situation is completely different in the PC industry where you have a clearly defined standard of how a motherboard, for example the ATX format must look like, where is the

Kako odrediti koji DC motor drajver koristiti za dati DC motor?

Image
UVOD Izbor DC motor drajvera se vrši na osnovu potrošnje DC motora pri određenim uslovima rada. Da bi odredili potreban DC motor drajver potrebno je posmatrati dijagram odnosa obrtnog momenta i brzine rotacije DC motora. DC motor – obrtni moment i brzina rotacije Zapravo stvari su jednostavne, sve što je potrebno da imate ispred sebe je dijagram odnosa obrtnog momenta i brzine rotacije DC motora, pri čemu je dovoljno da imate generalni dijagram, tj. ne od određenog modela DC motora, mada za svaki pojedinačno možete pronaći specifikaciju koja prikazuje pomenute odnose, slika 1. Iz dijagrama vidimo da je isti prikazan za širinsko impulsnu modulaciju ili ti PWM modulaciju. Da bi odredili koji nam je DC motor drajver potreban za dati DC motor potrebno je posmatrati 100% širinu impulsnog signala preko kog se DC motor napaja. Sa dijagrama možemo videti sledeće: ukoliko imamo impulsnu širinu signala od 100% pri maksimalnom opterećenju na osovini DC motora onda

Nezavisna platforma tj. nezavisni ekosistem

Image
Uvod Ve ćina proizvođača developerskih kitova prevashodno namenjena za hobiste (ali isto tako i za profesionalnu upotrebu) elektronike proizvodi iste stvarajući svoj ekosistem. Drugo, gotovo svi imaju module za jednu te istu stvar ali je razlika u tome što se isti razlikuju po konektoru tj. po načinu na koji se povezuju sa razvojnom pločicom. Konektori i način na koji su oni organizovani zapravo i definišu ekosistem. Ako malo bolje pogledate možete zapaziti da u embedded svetu zapravo i nema standarda koji će jasno definisati kako jedna ploča mora da izgleda, kakvi su njeni konektori, gde stoji napajanje, gde procesor itd. Znači nema nikakvog standarda koji to definiše te svi proizvođači uzimaju sebi za volju da organizuju svoj ekosistem kako smatraju da je najbolje. Situacija ja potpuno drugačija u PC industiji gde imate jasno definisan standard kako jedna matična ploča, recimo ATX formata mora da izgleda, gde je mesto za memoriju, gde za slotove, razmak između slotova,

L297 Stepper Motor Controller - Development Module

Image
Introduction The L297 is a new development module, which is currently in the development stage. The module design itself is modular, with the L297 integrated circuit generating a four-phase control signal for microcontroller control of two-phase bipolar and four-phase unipolar DC stepper motors. Considering that zilsel-invent has already developed a four-channel DC motor driver for four-phase unipolar stepper motors, we primarily emphasize them. Accordingly, the block diagram of the complete system looks as shown in Figure 1. Figure1. Interfacing between L297IC and SERPENT II Pit VIPER Rattle L297 Integrated circuit Before we start with the description of the L297 integrated circuit, we must say that it can also be implemented with a program code. However, you need a processor (CPU) and processor time to execute the code, which means that for most of the time, the CPU will be busy generating control signals for managing DC motors. We also have something lik

Varijabilni frekvencijski generator pravougaonog signala sa impulsno širinskom modulacijom

Image
UVOD VF drajver je varijabilni frekvencijski generator pravougaonog signala sa impulsno širinskom modulacijom. Jedna od primena je regulacija obrtnog momenta i brzine DC motora, što je i bio cilj izrade VF drajvera. Članak prikazuje praktičnu realizaciju, uz prateće video klipove koji prikazuju način funkcionisanja i probleme koji se rešavaju VF drajverima. VF drajver je baziran na Texas Instruments TL074 operacionom pojačavaču, te shodno tome članak opisuje način odabira odgovarajućeg operacionog pojačavača kako bi se ispunili frekvencijski zahtevi. Podešavajući VF drajver potreba i primena Pre nego što započnemo raspravu na temu VF drajver-a ili ti VF kontrolera (VF – variable frequency, prevod: promenljiva frekvencija) treba postaviti pitanja: šta je VF drajver, koja je potreba za istim i za šta se primenjuje? VF drajver je generator pravougaonog signala uz primenu impulsno širinske modulacije (ili PWM modulacija), sa mogućnošću podešavanja frekvencijskog