Neka razmišljanja u vezi digitalne obrade signala

Ovo je čisto moje razmišljanje u vezi digitalne obrade signala, telekomunikacionog, audio, video itd. I zašto se zapravo krenulo u smeru digitalizacije. Bez obzira na prednosti, tehničke u smislu mogućnosti ipak mislim da je najviše razvijana tehnika zbog smanjivanja troškova proizvodnje uređanja, pre svega konzumerse elektronike gde su zahtevi prema kapacitetu tržišta bili sve veći i veći, a da sama analogna tehnologija dizajna, impelentacije, testiranja, kalibracije i proizvodnje nije uspevala da zadovolji kapacitete tržišta konzumerske elektronike.

Analogna protiv digitalne elektronike

Uvek se nosim sa mišljenjem da se stvari nisu slučajno desile, i da digitalna obrada signala, tehnike kao takva, nije nastala i razvijana godinama unazad zato što je omanjoj grupi inženjera bilo dosadno u životu (kao meni pa radim elektroniku kad uhvatim vreme), već zato što su jednostavno morali da razvijaju istu radi zadovoljavanja potrošačkog društva u kojem generalno i živimo. Nekada sam davno učio Sociologiju i upravo smo imali predavanje na temu potrošačkog društva i kao isto funckioniše, jednostavno analogna elektronika nije mogla da ide u korak sa novo nastalom organizacijom društva gde se sve svodi na idi radi, troši a da pri tome ni ne znaš zašto to radiš, osim da to svi rade... Ovo je neko moje lično mišljenje a sada biih se pozabavio i tehničkim detaljima.

Svaka obrada signala se može napraviti analognom elektronikom, ljudi će sesti napisati zahteve, iste pretočiti u dizajn, napraviti isto u obliku prototipa, testirati, kada zaključe da je sve dobro, kreće serijska proizvodnja i tu zapravo leže poteškoće analogne elektronike. Proizvodnja analogne elektronike bez obzira na nivo složenosti koji imaju i digitalni procesori, ne može da ispuni zahteve brzine proizvodnje, testiranja, kalibrisanja i udaranja pečata od strane QA da je uređaj spreman za lanac trgovine. Drugo, analogna elektronika rešava samo jedan problem i to je to, ona ne može biti iskorišćena za bilo šta drugo.

Kako bi se ispunili zahtevi tržišta ljudi su seli i razvili metode digitalne obrade signala. Dizajn procesora jeste složen proces i treba imati znanja za isto, kao i za proizvodnju sa tehničkog aspekta, ali kada se isto jednom razvije posle se proizvodni proces samo razvija dalje a na proizvodnoj traci jedan procesor košta $1, naravno na ovo će nalepiti maržu od par stotina dolara zavisi od tipa procesora i zarađivati vrlo ozbiljne pare. E sad kada prozivedete procesore za digitalnu obradu signala iste možete koristiti i za mobilni telefon, i za audio rekorder/diktafon (moja omiljena igračka), video recorder, zapravo pokrivate sa jednim proizvodom koji je baziran na digitalnoj obradi signala skoro celu paletu uređaja koji se danas konzumiraju, a zapravo konstantno proizvodite jedan te isti procesor koji košta u prozivodnji $1 a kasnije pisanjem software-a tj. programskog koda definišete da li će biti mobilni telefon, audio rekorder ili video. Kada istestirate procesor vi ste praktično istestirali i dobar deo uređaja koji pravite, znači radi se o tehnici koja daje vrlo jeftin proizvod na proizvodnoj traci $1, proizvodi se u milionskim serijama, višenamenski, pri čemu sa software-om zapravo definišete šta je uređaj, tako da zapravo većina firmi danas i koristi gotova rešenja pri čemu se samo piše software tj. programi. Zapravo razvijena je tehnika koja zahteva kapacitete trgovine, uz malu cenu proizvodnje, visoku maržu, odličnu zaradu i dobili jako tržište koje zapravo danas dominira svetom. Pre digitalne obrade signala generalno, IT i nije bio u većoj meri zasutpljen kao konzumerska elektronika, tako da zapravo mislim da je tehnika razvijana da se omoguće tržišni zahtevi koji su postavljani kao cilj. Recimo ako pogledate stare video rekordere i današnje DVD plejere, otvorite iste, videćete gomilu analogne elektronike, pri čemu vam nije jasno čemu šta sve služi, i jedan jedini procesor sa više manjih pomoćnih integirsanih kola kod DVDa, respektivno, pri čemu je DVD bar nekoliko kilograma lakši od starih video sistema obrade video signala.

Unutrašnjost VCR uređaja, komplikovano za dizajn, prototip, testiranje, proizvodnju (skupa prozivodnja), bazirano na analognoj elektronici.

DVD uređaj, sa leve strane se jasno vidi procesor za obradu video signala, sa desne strane je napajanje tj. AC na DC ispravljač i mnogo jednostavniji sklop za CD meijum u poređenju sa VHS kasetama. Ovo je zapravo samo primer, ništa više. Mogo je jednostavnije nego VCR uređaj, samim tim i prozivodnja jeftinija ali se uz marže ostvaruje bolji prihod samim tim i zada. Tako da neko moje mišljenje po pitanju razvoja digitalnih sistema obrade signala upravo leži u cilju ispunjenja kapaciteta tržišta.

Autor:
Vladimir Savić

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator