PeakTech 1035 digitalni multimetar - kalibracioni list (garantni list, potvrda o tačnosti i preciznosti merenja)

PeakTech 1035 digitalni multimetar je novi digitalni multimetar koji imam u kolekciji, shodno tome napravio sam dva odvojena video klipa kao prezentaciju digitalnog multimetra. Čekao sam na pravljenje ovog blog posta jer sam pre istog, napisao blog o I^2R Otpornosti, kako bih mogao da prezentujem zašto se radi kalibracija, zbog čega su potrebni garantni listovi kao garant preciznosti meranja u okviru dizajniranih vrednosti digitalnog multimetra.

Main video klip: PeakTech 1035 digitalni multimetar - kalibracioni garantni list. Pogledajte video, meni se jako svidelo što digitalni multimetar u svom pakovanju poseduje isto. Možete doći do nekih interesantnih stvari. Većina jeftinijih mernih instrumenata nema isto tako da mi je ovo bilo interesantno kad sam pronašao. U blogu koji možete pročitati, opisao sam da dva digitalna mulimetra zapravo nisu ista, ako uzmemo u obzir da same elektronske komponente nisu fizički isto proizvedene (pogledati ovaj blog post), već postoji razlika između istih u vidu dozvoljene tolerancije u vidu diferencijala dimenzija, vrednosti, snage itd. Samim tim ni elektronski uređaji nisu isti, te ako pripadaju klasi digitalnih multimetara moraju biti kalibrisani kako bi svi radili u dozvoljenim opsezima merenja kako je to propisano u dokumentaciji koju dobijate uz digitalni multimetar.

Ovo je primer merenja, gde sam prikazao razliku između otpornosti otpornika i otpornosti visoke impedanse, pri čemu kod otpornosti otpornika postoje gubici a kod visoke impedanse ne. Treba obrati pažnju da su jedinice za obe otpornosti Omi, jer su u prirodi otpornosti, te ih možemo samim tim i sabirati u jednačinama.

Električna šema koju sam koristio za merenje otpornosti otpornika u poređenju sa otpornošću visoke impedanse.

Ova dva digitalna multimetra su identična, jel tako? Jesu ako pogledamo njihov fizički oblik, Trade Mark proizvođača, labele itd. Sve je isto, međutim zapravo nije. Šta se radi kada se digitalni multimetar proizvede u seriji? Isti mora da se kalibriše tako da meri u dozvoljenim mernim opsezima koji su propisani dokumentacijom koju dobijate uz multimetar. Zašto se kalibrišu? Zato što proizvedene elektronske komponente fizički nisu iste, postoji tolerancija u vidu diferencijala dimenzije, diferencijala vrednosti karakteristika, otpornosti, snage, brzine odvođenja topolte itd. Iz tog razloga i sami multimetri nisu fizički isti, ali svi oni koji su proizvedeni moraju meriti u opsegu vrednosti i tolerancija koje su propisane dokumentom. Zato se radi kalibracija da bi svi oni merili isto jer fizički nisu isti. Sve elektronske komponente imaju vek trajanja, nakon toga zastarevaju, to samim tim znači i da se digitalni multimetri moraju periodično servisirati i kalibrisati, kako bi se dobio novi garantni list o preciznosti merenja u okviru granica dozvoljenih vrednosti i tolerancija.


Related links:

Autor: Vladimir Savić

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator