Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora - merenje signala povratne sprege, Treći deo

Ovo je nastavak na temu sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora koju sam započeo nedavno. Ovaj set video klipova se odnosi na merenje signala povratne sprege tj. frekvencije i snifovanja signala osciloskopom kako bi se uhvatio pravougaoni signal povratne sprege koji se zatim vodi na counter integrisanog kontrolera na matičnoj ploči o čemu sam pisao već. Ovde je najveći problem dotrajalost mernih instrumenata, koji su zapravo Kineske proizvodnje i dosta su jeftini tako da se zapravo ništa specijalno ne može ni očekivati. Isto važi i za osciloskop koji je star skoro 60 godina, pokušao sam da nađem specifikaciju za isti ali nisam uspeo. Ukoliko dođem do savremenijih osciloskopa, u vidu recordinga semplovanog signala radi dalje analize ponoviću isto. Takođe prikazano je kako se može uraditi simulacija i putem razvojnog sistema za 8051 platformu mikrokontrolera. Naravno nastavljam dalje sa postovima i biće više interesantnih stvari, recimo planiram da odradim review prekidačkog napajanja za računarski sistem pošto u istom takođe imamo limitere tj. maksimum dozvoljene struje za dati naponski nivo, te me interesuje konkretna implementacija tj, koje kolo se zapravo koristi. Generalno konfiguracije je sledeća: transformator spušta napon na niži, zatim ide na Grec koji radi ispravljanje negativnih poluperioda u pozitivne, zatim peglanje napona putem kondenzatora, zatim ide buck u više oblika u zavisnosti od naponskih nivoa a na samom kraju i limitiranje potrošnje po datom izvodu, tako da me interesuje rešenje, koje ću naravno prezentovati u obliku video blog posta.

Video#1: Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora, merenje signala povratne sprege.

Video#2: Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora, merenje signala povratne sprege.

Video#3: Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora, merenje signala povratne sprege.

Video#4: Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora, merenje signala povratne sprege.

Video#5: Sistem aktivnog hlađenja mikroprocesora, merenje signala povratne sprege. Generisani pravougaoni signal se vodi na counter koji je integrisan u okviru kontrolera koji sam ranije prezentovao na matičnoj ploči na osnovu čega se radi korekcija PWM signala za kontrolisanje brzine aktivnog hlađenja.

Korisni linkovi:

Autor: Vladimir Savić
zilsel-inventor.com
v.savic@zilsel-invent.com

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator