Uvod u sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora računarskog sistema - Prvi deo

Radeći na blog postu za prekidačka napajanja računarskih sistema došao sam na ideju da napravim čitav niz blog postova koji se bavi istom tematikom, sa ciljem da prikažem razliku između finalnih rešenja i rešenja koji se koriste za razvoj tzv. razvojne platforme, ekosistemi ili kako već ih mnogi nazivaju. Na ovu temu sam već pisao blog postove ali sada sa više detalja. Ovo je uvod, prvi deo bloga koji se bavi sistemom aktivnog hlađenja dok ću se u drugom delu baviti konkretnom implementacijom na Arduino platformi kao primer jednog sistema aktivnog hlađenja mikroprocesora sa povratnom spregom. Ovaj blog post sadrži isključivo video materijal, jer kao što sam naveo video klipovi će postati sastavni deo istih.

Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesorskog računarskog sistema

Video#1: Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora

Video#2: Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora

Video#3: Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora

Video#4: Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora

Korisni linkovi:

Autor: Vladimir Savić
zilsel-invent.com
v.savic@zilsel-invent.com

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator