Sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora računarskog sistema - Praktična realizacija, Drugi deo

Prvi deo se odnosi na uvod, ovo je blog post sa video materijalom o praktičnoj realizaciji sistema aktivnog hlađenja mikroprocesora računarskog sistema sa povratnom spregom implementiran Arduino platformom. Za sada sam slikao šemu, inače ista će biti urađena sa Eagle CAD paketom za projektovanje električnih šema i dizajn štampanih pločica (PCB).

Video#1: Električna šema simulacije sistema aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora računarskog sistema
Video#2: Praktična realizacija simulacije sistema aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora računarskog sistema
Video#3: Blikanje LED diodde usled generisanja PWM signala povratne sprege sistema aktivnog hlađenja mikroprocesora računarskog sistema
Električna šema simulacije sistema aktivnog hlađenja mikroprocesorskog sistema. Uskoro električna šema nacrtana programskim paketom Eagle CAD, za sada samo slika sa papira.
Arduino software za generisanje PWM signala za kontrolu brzine aktivnog hlađenja mikroprocesora na osnovu pročitane temperature simulirane potenciometrom, pri čemu se analogni signal sa istog vodi na ADC od Arduino mikrokontrolera.Korisnik linkovi:

Uvod u sistem aktivnog hlađenja sa povratnom spregom mikroprocesora računarskog sistema - Prvi deo

Autor: Vladimir Savić
zilsel-invent (R)
v.savic@zilsel-invent.com

Comments

Popular posts from this blog

Electrolytic capacitors and design rules

Fake VC830L digital multimeter

How to design LM324 Astable Multivibrator